Coffe Break – et logo

Dansk Journalistforbund – Freelancegruppen laver online fredagsbar

Freelancere/Selvstændige arbejder mange gange alene og især i forbindelse med Covid 19 er isolationen blever mere markant.

Freelancegruppen, laver uformelle sammenkomster, for at imødekomme denne isolation – Coffee Break har de kaldt initiativet.

Jeg har lavet logoet