Forklaring: AMU kurser og VEU godtgørelse

Hvad er det?

AMU-kurser står for Arbejdsmarkedsuddannelser, og er er en række kurser som udbydes rundt omkring i landet til en meget billig pris. Det kan lad sig gøre fordi vi alle betaler til dem via vores Arbejdsmarkedsbidrag på lønsedlen.

Prisen for kurserne er billig og meget billig. Der er to satser, den “billige” er for højtuddannede, den “meget billige” for alle os andre

VEU-godtgørelse: Foruden den billige kursuspris kan du desuden søge om lønrefusion, rejsegodtgørelse og ophold på kursusstedet.

AMU-kurser er for alle

Citeret fra “Efteruddannelse.dk”

Kravet for at deltage på AMU-kurser er, at kursisten har fast bopæl eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark. Hvis du er ledig, kan du ikke tilmelde dig kurser via portalen. Hvis du er omfattet af betalingsloven, så skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. Du kan finde kursusmuligheder her på portalen, udskrive dem og tage dem med til kommunen/jobcenteret.

Betalingsloven betyder, at kommunen/jobcenteret skal betale for og foretage tilmelding for følgende grupper:

  • Kontanthjælpsmodtager omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
  • Fleksjobvisiteret og ledig omfattet af § 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
  • Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller forrevalidend, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og omfattet af § 2, nr. 4 eller 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
  • A-kasseforsikret ledig omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse.
  • A-kasseforsikret ledig omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse.
  • Personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge.
  • Personer, som modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik.
  • Personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som opbruger deres dagpengeret.

Hvordan søger du om VEU-godtgørelse og befordringstilskud?

Når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, har du mulighed for at opnå godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed, VEU-godtgørelse, der svarer til højeste dagpengesats. Du har desuden mulighed for at søge tilskud til befordring samt til kost og logi. Du søger om veu-godtgørelse og befordringstilskud på efteruddannelse.dk, mens du søger om tilskud til kost og logi via uddannelsesstedet.

Det er en betingelse for at opnå VEU-godtgørelse, at du ikke har en videregående uddannelse. Hvis du har en videregående uddannelse, men ikke har haft beskæftigelse inden for dit uddannelsesområde de sidste fem år, er du dog berettiget til godtgørelse.